• http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/e39de9d8-9d4e-46f2-a4ec-ce3b476dd465.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/6aebfdf7-033c-4fea-ad71-354103dac3ef.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/018560eb-55db-4527-a441-317b61c622f6.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/0a8c0fda-fdd7-442e-a3f3-1f2ea1fd226b.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/0710765b-3c4d-490c-83f1-74c5ce524890.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/874e1fbb-32da-4234-b25a-0f4c9a43c679.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/89df0924-fa86-4ab8-a3bc-a2b7da91207a.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/bba3cf9e-ce55-426e-b9bf-4e2df3279599.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/be148d81-0cae-4dd7-8085-8965b4d31358.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/687091d6-c021-405b-9f74-6cbaf634bf4d.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/cde7323b-973b-4af4-94a4-171b465b4111.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/b2a0320e-58ed-49e5-9a83-8c1683affc23.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/de348acc-12b4-450d-b059-a60882465661.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/2fc63d0c-9c4b-45de-88fd-17a137bb3b7c.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/6051c0b8-2a53-400a-9c15-64bbcd67f4f8.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/12609318-dfda-46bd-92ca-626fa6bdb6ed.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/a66434e6-4d4e-45e3-891a-2e0b9aed0ed0.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/232/acb3e3b8-2dce-4027-8391-905ae46b7100.jpg
 • 齐心(Comix)H500A 智能指纹考勤机免软件免安装 彩屏打卡机
   
  商品价格: 119.00 /
  赠送积分: 赠送0分
  已销售 0
  商品编号: 28154
  推荐指数:
 • 指纹考勤机x1 合格证x1 简易操作书x1
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 支付宝
 • 主体
  品牌
  齐心(COMIX)
  型号
  H500A
  类型
  考勤机
  主要参数
  尺寸
  170x120x37mm
  重量
  0.3kg
  指纹考勤机
  指纹存储容量
  1000枚
  管理记录容量
  100000条
  有效采集面积
  16x16mm
  LCD
  2.4英寸TFT高清彩屏
  认证方式
  指纹,密码
  考勤速度
  <0.8秒
  通讯方式
  USB通讯,U盘下载
  U盘
  查询
  门禁
  不支持
  响铃
  不支持
  333
  不支持

  恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!